Yellow tour

Velkommen til Yellow Tour

2019

26-27 januar: BSTK
2-3 mars: Grefsen
30-31 mars: Holmenkollen
27-28 april: Njård
25-26 mai: Moss
15-16 juni (Masters): VBTK
21-22 september: TBD
12-13 oktober: Ullern
9-10 november: Stabekk
7-8 desember: Holmen

Informasjon om individuelle turneringer: trykk her

Yellow Tour

Gutter og jenter 13–18 år

Oppsett og regler: Davis Cup/Fed Cup-format.

Det spilles 2 singlekamper a 30 minutter samtidig på 2 baner, og deretter 1 doublekamp a 30 minutter. Hver lagkamp varer 1-1,5 timer, og alle lag får spille to lagkamper. No ad.

Klasser:                  

1. Jenter/Gutter født 2004– 2006

2. Jenter/Gutter født 2001– 2003

Man kan spille rent jentelag, rent guttelag eller mixed.

 

Ved liten deltagelse kan klassene slås sammen.

Spillernivå:

Gult 1 nivå            Ganske ferske spillere på gult nivå

Gult 2 nivå            Viderekomne på gult nivå

Gult 3 nivå             Erfarne på gult nivå

Spilleravgift:       kr. 500,-pr lag. Faktureres respektive klubb i etterkant.

Påmelding:           via Spond senest mandagen i uken før turneringsuken. Det er bindende påmelding, dvs. om du er påmeldt og ikke stiller, vil det bli sendt faktura. Sett gjerne opp navn på ønsket medspiller under «Øvrig info»

NB! Melder du på til flere turneringer samtidig er disse påmeldingene bindende!

Premiering:             Alle deltagere får premie.

Deltagerantall:        Vi forbeholder oss retten til å begrense antall deltagere ved stor påmelding!

Det vil bli tatt bilder av spillerne under turneringen som vil publiseres på OTK og NTFs websider. Meld fra til turneringsleder hvis du ønsker reservasjon mot dette.

Vi ønsker velkommen til Yellow Tour!