Orange Tour

Velkommen till Orange Tour ny

2019
26-27 januar Nordstrand
2-3 mars Ullern
30-31 mars Nesøya
27-28 april: Heming
25-26 mai: Soon
15-16 juni (Masters): Grefsen
21-22 september: Holmen
12-13 oktober: Njård
9-10 november: Asker
7-8 desember: Nesodden

 

Informasjon om individuelle turneringer: trykk her

 

ORANGE TOUR
ORANSJE NIVÅ

Alder: for spillere født 2006 og senere
Sted: Spilles på de ulike klubbene, ca. 1 gang pr. måned. Dato og sted finner dere over.
Tid: Pågår fredag kveld, lørdag eller søndag.
Pris: Kr. 600,- pr lag faktureres klubbene som viderefakturerer spillerne. Møt opp i god tid. Minst 20 minutter før start!
Lag: Hvert lag består av 3-4 spillere og en lagleder. Hver klubb kan melde på inntil 5 lag.
Påmelding: via Spond senest mandagen i uken før turneringsuken. Det er bindende påmelding, dvs. om du er påmeldt og ikke stiller, vil det bli sendt faktura. NB! Melder du på til flere turneringer samtidig er disse påmeldingene bindende!
Spilleliste: Spilleliste vil bli tilsendt på mail fredag i uken før turneringen.
Spilleformat: Spilleoppsettet vil bli basert på følgende turneringsformat:
Davis Cup Lag spill: Det blir spilt 4 singelkamper a 20 minutter og en doublekamp a 20 minutter. Hver lagkamp varer 1 time og alle lag får spille 2 lagkamper.

  • Alle deltagere får spille minst 3 kamper.
  • Kiosk med salg av kaffe, kaker osv til foreldre/tilskuere.
  • Premier til alle deltagere.
  • Kampspillet varer i 2 timer. Premieutdeling følger deretter.

Vi ønsker alle velkommen til Orange Tour!