Sosial/Huskomitéen

Hovedoppgave: Arbeide for at nye medlemmer blir godt mottatt og integrert i klubben, arrangerer sosiale treff og fester for at medlemmene skal trives og bli bedre kjent med hverandre.
Epost: sosial@oslotk.no (sendes til alle i komitéen!)

Kontakt i Styret: Sara Glent

 

Sara Glent
Leder
sara.glent@gmail.com
400 46 270


Alice Ennals
Medlem
aliceennals@gmail.com
918 98 649

Edvard Raastad
Medlem
edvraas@gmail.com
911 70 763

 

Nick A. Ulloa
Medlem
nick.adrian@me.com
452 23 562


Inger Lindeman
Medlem
ingerhenrik@live.no
928 47 643