Resultater fra NM veteran innendørs

Resultater fra NM veteran innendørs

OTK hadde mange deltakere i veteran-NM forrige helg, og vi fikk en del NM-titler:

 • Lauren Pedersen vant damesingle 40+, og damedouble 35/40
 • Mona Berg og Camilla Lyng-Jørgensen vant damedouble 45+
 • Frøydis Forberg vant damedouble 60/65/70
 • Edvard Raastad vant herredouble 80/85

Vi applauderer alle OTK-deltakere for innsatsen!

Årsmøtet 2019

Årsmøtet 2019

Årsmøtet i OTK ble avholdt i Skøyen kirke onsdag 20/3. Det var god stemning og 36 fremmøtte medlemmer. Styret og administrasjonen gikk gjennom årsberetning, regnskap, budsjett, forslag til kontingenter for 2020, kontrollkomiteens rapport og protokoll fra siste møte i Rådet.

Det sittende styret med Arild Blixrud (styreleder), Haakon Berg (nestleder), Jan Frode Andersen, Ketil Stave, Randi Lilletvedt, Marte Riiber de Picciotto og Carsten Storm (vara) ble gjenvalgt ved akklamasjon.

Edvard Raastad ble utnevnt til æresmedlem, og Frøydis Forberg fikk OTKs gullmerke. Begge har vært medlemmer i OTK i svært mange år, og har gjennom årene vært sterke bidragsytere til klubben.

Etter årsmøtet presenterte styret og administrasjonen status og fremdriftsplaner for hallprosjektet.

Årsmøtet 2019 – dokumentasjon

Årsmøtet 2019 – dokumentasjon

13Årsmøtet 2019 avholdes onsdag 20. mars klokken 19:00 i Skøyen kirkes menighetssal, Skøyenveien 43.

I sakslisten under er det mulig å trykke på enkelte av punktene for å få frem ytterligere dokumentasjon

Saksliste

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Valg av møteleder
 5. Valg av referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 6. Styrets årsberetning 2018
 7. Årsregnskap 2018, noter 2018, inkludert revisors beretning
 8. Budsjett 2019
 9. Innkomne forslag
 10. Styrets forslag til medlemskontingenter 2020
 11. Kontrollkomiteens rapport
 12. Engasjere revisor til å revidere klubbens regnskap
 13. Valg
  1. Styrets leder
  2. Styrets nestleder
  3. 4 styremedlemmer
  4. 1 Varamedlem
  5. Kontrollkomite
  6. Valgkomite
  7. Rådsmedlemmer

Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Kun medlemmer over 15 år som har betalt årets kontingent har stemmerett.

Styredokumenter vil være tilgjengelig på kontoret hos daglig leder og på OTKs hjemmeside senest 13. mars.

———————————————————–

Etter årsmøtet deles det ut et æresmedlemskap og et gullmerke og det orienteres om hallsaken.

 

Vennlig hilsen Styret i OTK

Klubbavtale med Mastersport

Klubbavtale med Mastersport

OTK har inngått en klubbavtale med Mastersport AS. De har butikklokaler i Raschs vei 38 på Lambertseter.

Alle OTK-medlemmer får 25% rabatt på tennisklær, racketer, bagger mm., og 20% på skiutstyr.

Mastersport har spesialpriser på en del klær denne og kommende uke med 40% rabatt.

Hjemmeside

Sommercamper 2019

Sommercamper 2019

OTK arrangerer sommercamper i uke 26 (24.-28. juni), uke 27 (1-5 juli), uke 32 (5.-9. august) og uke 33 (12.-16. august)

Invitasjoner og påmeldingsskjema finnes her: Camper

Julegave til OTK fra Oslo Kommune

Julegave til OTK fra Oslo Kommune

Oslo Tennisklubb fikk en fantastisk julegave fra Oslo Kommune på fredag. Kommunen gir tilskudd på 13,2 millioner kroner til OTKs hallprosjekt, og gir OTK muligheten til å kunne søke om ytterligere 6,8 millioner i 2019. Dette er en solid håndstrekning fra kommunen på veien mot oppfyllelse av klubbens hallprosjekt. Midlene kommer med tre forutsetninger som klubben regner med å få avklart i 2019:

 1. Det må foreligge en godkjent søknad om spillemidler i 2019
 2. Tomten blir regulert til formålet
 3. Rammetillatelse blir gitt

 

Link til intervju med NTF