Årsmøtet 2019 – dokumentasjon

Årsmøtet 2019 – dokumentasjon

13Årsmøtet 2019 avholdes onsdag 20. mars klokken 19:00 i Skøyen kirkes menighetssal, Skøyenveien 43.

I sakslisten under er det mulig å trykke på enkelte av punktene for å få frem ytterligere dokumentasjon

Saksliste

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Valg av møteleder
 5. Valg av referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 6. Styrets årsberetning 2018
 7. Årsregnskap 2018, noter 2018, inkludert revisors beretning
 8. Budsjett 2019
 9. Innkomne forslag
 10. Styrets forslag til medlemskontingenter 2020
 11. Kontrollkomiteens rapport
 12. Engasjere revisor til å revidere klubbens regnskap
 13. Valg
  1. Styrets leder
  2. Styrets nestleder
  3. 4 styremedlemmer
  4. 1 Varamedlem
  5. Kontrollkomite
  6. Valgkomite
  7. Rådsmedlemmer

Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Kun medlemmer over 15 år som har betalt årets kontingent har stemmerett.

Styredokumenter vil være tilgjengelig på kontoret hos daglig leder og på OTKs hjemmeside senest 13. mars.

———————————————————–

Etter årsmøtet deles det ut et æresmedlemskap og et gullmerke og det orienteres om hallsaken.

 

Vennlig hilsen Styret i OTK